Roel Lauwerier

Thuis in het publieke domein. Voor complexe vraagstukken met een grote maatschappelijke relevantie kom ik graag mijn bed uit. Op een pragmatische manier zoek ik naar concrete oplossingen. Ik ben vooral actief met evaluatieonderzoeken, governancevraagstukken en de transformaties in het sociaal domein.

Meer weten?

Mail mij op rla@tg.nl of bel op 033 - 467 77 69