Onze diensten en tools

De transformatie in het sociaal domein heeft grote gevolgen voor het werk van gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars. Alles is gekanteld: hoe en waar uw mensen hun werk doen, de omgang met burgers/cliënten, de financiering en de inrichting en aansturing van uw organisatie. Twynstra Gudde kan u ondersteunen bij de vele vraagstukken die hieruit voortkomen. Onze diensten en tools die we hiervoor inzetten hebben we hieronder voor u op een rij gezet.

Onze diensten

Onze tools