Innoveren is nodig om het beste zorgaanbod te realiseren. Maar innoveren zonder risico’s, bestaat dat? Wij scheppen ruimte voor innovatie mét de handvatten als beheersing daarom vraagt.

Binnen het sociaal domein is er voortdurend behoefte aan vernieuwing. U moet beantwoorden aan nieuwe zorgvragen. Door samenwerking of betere contractering is meer efficiëntie haalbaar, maar u introduceert daarmee ook nieuwe aanpakken. Als gevolg van de transformatie bestaan er op gemeentelijk niveau samenwerkingskansen die voorheen niet bestonden, bijvoorbeeld met de sector wonen. Innovatie en sociaal domein zijn bijna synoniem. Wat vraagt dat van uw medewerkers? Aan welke faciliteiten is behoefte? En welke sturingsinstrumenten zijn nodig?

Innoveren betekent leren, openstaan, fouten maken, doorzetten. Om deze kwaliteiten aan de dag te leggen, zijn aandacht en een veilige omgeving nodig. Binnen het sociaal domein is daar echter lang niet altijd voldoende tijd en ruimte voor. Er is behoefte om te innoveren, maar het is de wens om dat gecontroleerd te doen. Dat lijkt tegenstrijdig.

Wij zien mogelijkheden om die tegenstrijdigheid op te lossen. Bijvoorbeeld door de risico’s van innovatie anders te beleggen met ‘social impact bonds’. Of door de innovatie op afstand te organiseren; naast de bestaande organisatie. Innovatie kan ook plaatsvinden door samenwerking te zoeken met anderen, bijvoorbeeld met de sector huisvesting. Steeds zoeken wij in onze aanpak kansen voor innovatie, zonder de blokkades die daarbij voorkomen uit het oog te verliezen. We creëren ruimte voor innovatie én bieden de handvatten als beheersing daarom vraagt.

Afhankelijk van uw vraag, maken we gebruik van een reeks van instrumenten en methodieken. Zoals de spelsimulatie ‘Cirkel van Ellende’ waarmee we ambtelijke en politieke blokkades wegnemen. We organiseren workshops om binnen netwerken van professionals een gedeeld normenkader te ontwikkelen. Uitvoerende instellingen in een gemeente of regio helpen we om een lerend systeem te maken met een ontwikkelkaart en agenda voor synergie. In onze trainingen voor sociaal ondernemers helpen we hen de innovatie tot stabiele en solide groei te brengen. Overheden helpen we sociale businesscases te waarderen, zodat zij participatie effectief kunnen ondersteunen.

We innoveren niet om het innoveren. Het gaat er uiteindelijk om de weg te vinden waarmee u een goed zorgaanbod voor uw cliënten kunt realiseren.

Tools

In 24uur werken aan uw sociaal domein vraagstuk

Wat is 24uur In 24 uur is veel mogelijk, meer dan we er dagelijks uit halen. Als de aarde een…

Lees verder

Social Impact Bonds

Zit u als overheid met een lastig sociaal probleem? Bijvoorbeeld met het naar werk begeleiden van een bepaalde doelgroep? Of…

Lees verder

Contact

Jeroen den Uyl - Twynstra Gudde

Jeroen den Uyl

Wilt u doorpraten over innovatie? Mail mij op juy@tg.nl of bel op 033 – 467 77 69.