Integratie van organisaties en hun werkzaamheden in het sociaal domein leidt tot meerwaarde voor de cliënt. Wij helpen u die integratie echt tot stand te brengen.

Integraal werken is één van de doelstellingen van de transformatie in het sociaal domein. Maar dat is makkelijker gezegd, dan gedaan. Hoe pas je twee of meer organisaties zo op elkaar aan, dat zij op elkaar zijn ingespeeld en één geheel vormen? Het is niet voor niets dat de verschillende disciplines zijn ontstaan. Met hun specialistische kennis en bijbehorende manier van werken zijn ze van bijzondere waarde voor cliënten. Wat moeten zij daarvan inleveren? Of is het mogelijk te integreren met louter winnaars?

In onze aanpak benaderen we integratie in het sociaal domein vanuit verschillende vlakken en niveaus. Het is niet alleen een organisatorische kwestie. Om écht te beantwoorden aan de behoefte van cliënten, wordt van specialisten gevraagd dat zij vakoverstijgend denken en handelen. Van hun specialistische kennis hoeven zij niets in te leveren. Wel wordt gevraagd het vraagstuk van de cliënt voorop te stellen in plaats van de vakdiscipline. De organisatiestructuur, de faciliteiten en de cultuur van organisaties moeten die manier van werken en denken ondersteunen.

Integratie is een ragfijn spel met aandacht voor belangen, drijfveren, passies en organisatieprincipes. De adviseurs van Twynstra Gudde voelen zich uitgedaagd om alle dimensies te honoreren. Soms is het een kwestie van twee of meer disciplines samen laten werken volgens één afspraak. Andere keren gaat het om de logica van de klant en de organisatie. We ontwikkelen gedeelde normenkaders, bijvoorbeeld in wijkteams. We werken aan ketenintegratie waarbij alle spelers in het veld leren overzien wat het uiteindelijke effect van hun handelen is. Onze brede ervaring in de publieke sector helpt ons om steeds de juiste verbindingen tot stand te brengen. Daarmee leidt integratie tot synergie.

Onze diensten

Tools

Zorgkracht: ‘Voorbereiding op een calamiteit in de jeugdzorg’

Als onderdeel van de decentralisaties zijn de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Het is…

Lees verder

Speed safari Nomadisch veranderen

De transformatie in het sociaal domein gaat uit van ‘doen wat nodig is’. Dat vraagt om ont-regelen. Door middel van…

Lees verder

Eer en waardeer: samenwerking in de praktijk

Eer en waardeer is een netwerk voor professionals die met jongeren werken: professionals in het welzijn, onderwijs, jeugdzorg, politie etc.…

Lees verder

Contact

Helmuth Stoop - Twynstra Gudde

Helmuth Stoop

Wilt u meer weten over hoe u uw organisatie samenwerkingsgericht krijgt? Mail mij op hsp@tg.nl of bel op 06 – 53 73 09 72.