Uw medewerkers bijstaan in hun ontwikkeling

Vandaag leren van gisteren, zodat u morgen beter presteert. Door beschrijven, beluisteren, bezinnen en bouwen helpen we u om samenwerking steeds hechter te maken.

Nadat de transitie in het sociaal domein onder druk is gerealiseerd, zijn nieuwe werkwijzen en organisatievormen al doende tot stand gekomen. Maar hoe functioneert de samenwerking nu? Werken de wijkteams zoals verwacht? Zijn ze op de goede manier georganiseerd? Hoe functioneert de regionale samenwerking? Is het gelukt om met het veranderen van de manier waarop zorg wordt ingekocht, de kwaliteit op peil te houden of misschien te verhogen?

U bent verantwoordelijk voor de meest kwetsbare mensen. Ruimte voor experimenten is niet vanzelfsprekend en continuïteit is essentieel. Daarom is het in onze ogen niet alleen belangrijk om vooruit te kijken en te anticiperen, maar moet u ook reflecteren en leren van de manier waarop u nu werkt. Wij helpen u daarbij met toekomstgericht evalueren en het opzetten en uitvoeren van leertrajecten.

Uw specifieke leerbehoefte staat centraal. Op basis daarvan formuleren wij een aanpak. Wij maken gebruik van een breed scala van methodieken, tools en interventies. Zoals een evaluatieonderzoek voor beter inzicht in de effectiviteit en doelmatigheid van het beleid of in het functioneren van wijkteams. Als u samenwerking wilt versterken, kunnen wij spelsimulaties inzetten. We kunnen ontwikkeltrajecten opzetten voor verdere professionalisering van uw organisatie. Onderzoek naar cliëntervaringen geven u inzicht in de wijze waarop burgers de uitvoering van de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet ervaren.

Deze instrumenten en methodieken zetten we in binnen de door ons ontwikkelde ‘lemniscaat van het leren’. Dat is een continue opvolging van beschrijven, beluisteren, bezinnen en bouwen. Hiermee verbinden we verleden met toekomst en theorie met werkelijkheid. Door te analyseren hoe er nu wordt gewerkt, komen wij tot toekomstgerichte oplossingen. Oplossingen in de vorm van concrete aanbevelingen om beleid en uitvoering te verbeteren. Hoe concreter, hoe beter.

Tools

Jeugdhulp, bent u op de juiste weg?

Met de transitie in het zorgdomein valt ook de jeugdhulp onder de gemeente. De transformatie die hierop volgt, is nog…

Lees verder

Verticaal maatwerk, van woorden naar daden!

Als gevolg van de transformatie in het sociaal domein bepalen nu de professional/het wijkteam en de burgers welke zorg ingezet…

Lees verder

Cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein

Gemeenten zijn vanaf 2016 wettelijk verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren in het sociaal domein (WMO en Jeugd). Met…

Lees verder

Doorbreek de Cirkel van Ellende

In het sociaal domein moet veel geregeld worden terwijl de kaders nog niet helder zijn. Hierdoor kan veel misgaan. Dat…

Lees verder

Zorgkracht: ‘Voorbereiding op een calamiteit in de jeugdzorg’

Als onderdeel van de decentralisaties zijn de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Het is…

Lees verder

De Raad in positie. Sturen in het sociaal domein

Met de nieuwe taken in het sociaal domein staan gemeenteraden voor het vraagstuk ‘Hoe kun je als lokale politiek goed…

Lees verder

Veranderen met U’nIK

De decentralisaties in het sociaal domein hebben zorginstellingen ertoe gedwongen hun organisatie te veranderen. De spelsimulatie U’nIK helpt u hierbij.…

Lees verder

Contact

rla-003-socialmedia

Roel Lauwerier

Wilt u weten hoe u kunt leren en verbeteren? Mail mij op rla@tg.nl of bel op 033 – 467 77 69.