Een goede organisatie van samenwerking is cruciaal voor succes binnen het sociaal domein. Wij helpen u de juiste organisatiestructuur op te bouwen en die ook werkend te krijgen.

Een effectieve organisatiestructuur ondersteunt succesvolle samenwerking tussen gemeente, zorgaanbieders en sociaalmaatschappelijke netwerken. Het biedt houvast voor samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen de gemeente. Ook tussen gemeenten zijn afspraken nodig voor gezamenlijke inkoop. Met zorgaanbieders moet continu worden gebouwd aan integrale zorg en ondersteuning. Wat is daarvoor de beste organisatiestructuur? Het hoeft geen zware structuur te zijn. Soms is een lichte vorm van samenwerking veel effectiever. Maatgevend is, dat de structuur past, goed wordt geïmplementeerd en uiteindelijk gaat werken.

Doel van de samenwerking tussen de partijen in het sociaal domein is om de zorg dichtbij de mensen te brengen. Daardoor kunt u onnodig zware zorgvragen vóór zijn. Voorkomen is immers altijd beter. Bovendien kunt u beschikbare mensen en middelen daardoor veel efficiënter inzetten. Dat alles vraagt om daadwerkelijke integratie van beleid en uitvoering. De manier waarop de zorg en ondersteuning worden ingekocht of gesubsidieerd, is medebepalend voor het slagen van de transformatie.

Twynstra Gudde helpt u bij het organiseren van het sociaal domein. Niet alleen door nieuwe structuren op te bouwen, maar vooral door te helpen om die werkend te krijgen binnen gemeentelijke organisaties, regionale samenwerkingsverbanden, wijkteams, inkooporganisaties en samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders.

Wij benaderen organisatievraagstukken breed en in samenhang:

  • Structuur en organisatie: welke structuur past het beste bij de organisatie en de doelstellingen?
  • Werkwijze en cultuur: hoe verhouden de medewerkers zich tot elkaar en hun omgeving?
  • Sturing en invloed: op welke manier geeft u richting; hoe kunt u aansturen en bijsturen?
  • Verantwoording: hoe maakt u resultaten inzichtelijk?

Langs deze dimensies bieden we inzicht in eventuele knelpunten en komen we tot concrete aanbevelingen. Soms zijn aanvullende structuren nodig, soms is er overbodige ballast die een goed functioneren in de weg staat. We combineren de ‘harde’ kant van structuren en contracten met de ‘zachte’ kant van cultuur. We bieden inzicht in ongeschreven regels en helpen medewerkers om nieuwe samenwerking eigen te maken. Op deze manier maken we nieuwe structuren werkend en effectief.

DienstenTools

Doorbreek de Cirkel van Ellende

In het sociaal domein moet veel geregeld worden terwijl de kaders nog niet helder zijn. Hierdoor kan veel misgaan. Dat…

Lees verder

De Sociaal Domein Safari

De transformatie in het sociaal domein legt beslag op uw organisatie: eigenlijk wordt uw organisatie op alle fronten getest. Hoe…

Lees verder

Speed safari Nomadisch veranderen

De transformatie in het sociaal domein gaat uit van ‘doen wat nodig is’. Dat vraagt om ont-regelen. Door middel van…

Lees verder

De Raad in positie. Sturen in het sociaal domein

Met de nieuwe taken in het sociaal domein staan gemeenteraden voor het vraagstuk ‘Hoe kun je als lokale politiek goed…

Lees verder

Eer en waardeer: samenwerking in de praktijk

Eer en waardeer is een netwerk voor professionals die met jongeren werken: professionals in het welzijn, onderwijs, jeugdzorg, politie etc.…

Lees verder

Contact

rla-003-socialmedia

Roel Lauwerier

Wilt u weten hoe u tot een effectieve organisatiestructuur komt? Mail mij op rla@tg.nl of bel op 033 – 467 77 69