Door de transformatie in het sociaal domein zijn sociale wijkteams de centrale pion geworden. Van hen wordt verwacht zich te professionaliseren, maar de workload loopt op waardoor de nieuwe werkwijze niet goed van de grond komt. Wij helpen sociale wijkteams bij deze professionaliseringsslag, met een programma waarin zij leren werken via de nieuwe werkwijze voor de burger waardoor de effectiviteit van zorg en hulpverlening vergroot.

Vertrouwen in samenwerking

Resultaat van onze aanpak is dat sociale wijkteamleden onderling en het management van partners blind op elkaar varen in de samenwerking. Beiden voelen zich veilig, gedekt en zoeken de verbinding met de betrokkenen in de gemeente. Dit bereiken we door de inzet van inwerkprogramma’s, casuïstiekbesprekingen, ontwikkeltrajecten en teambegeleiding. Allemaal afgestemd op de specifieke context van uw team(s) en uw doelstellingen. Ook kunnen we de sociaal wijkteamrally inzetten: een snelkook sessie waarin we samen gaan vaststellen vanuit welke normen en waarden we met elkaar gaan werken.

Koppeling expertise en ervaringen

Wij zijn thuis op alle betrokken niveaus. We werken met en voor wethouders, ambtenaren en zorgorganisaties. We weten wat er speelt en anticiperen daarop. Daarbij koppelen wij onze expertise op het gebied van veranderkunde en ontwikkeling aan onze ervaringen in de transformatie en het sociaal domein.

Contact

Jeroen den Uyl - Twynstra Gudde

Jeroen den Uyl

Wilt u meer weten over het professionaliseren van uw wijkteams? Mail mij op juy@tg.nl of bel op 033 – 467 77 69.