Door de transformatie in de zorg neemt het aantal mensen dat in een instelling verblijft af, terwijl de vraag naar aanwezigheid in wijken en dorpen toeneemt. Bij instellingen ontstaat de behoefte om vastgoed af te stoten of te flexibiliseren. Wij helpen u hierin slim te opereren met een strategisch vastgoedplan, met een helder inzicht in (financiële) consequenties van verschillende scenario’s.

Toekomstige huisvestingsbehoefte

Het strategisch vastgoedplan biedt u een kader voor toekomstige beslissingen. Uitgangspunt hiervoor zijn de vraagkant, de wensen van cliënten en medewerkers, en de analyse van de vastgoedportefeuille. Over welk vastgoed beschikt u? Wat vraagt de markt en welke huisvestingsbehoefte komt daaruit voort? In een itaratief proces komen we tot een balans tussen de toekomstige huisvestingsbehoefte van uw organisatie en de mogelijkheden van uw vastgoedportefeuille. Wij slaan hierbij een brug tussen de taken van uw organisatie en de financiële kansen en bedreigingen van uw vastgoed.

Brede vastgoedstrategie

In dit proces koppelen wij onze inzichten in de ontwikkelingen binnen de zorg, het cliëntperspectief en de manier waarop mensen in een organisatie met elkaar samenwerken aan specifieke kennis die wij hebben op het gebied van huisvesting en vastgoed. Hierdoor kunnen wij een vastgoedstrategie breed opzetten: inhoudelijk, organisatorisch en financieel.

Contact

Gertjan te Hoonte - Twynstra Gudde

Gertjan te Hoonte

Wilt u meer weten over hoe u een strategisch vastgoedplan ontwikkelt? Mail mij op ghn@tg.nl of bel op 033 – 467 77 68.