Eén van de doelstellingen van de transformatie in het sociaal domein is om zorg en hulp dichter bij de cliënt te brengen en de zelfredzaamheid te vergroten. Dat vraagt een andere instelling van professionals, ander gedrag en competenties, en een andere manier van het werk organiseren. Wij helpen u bij het ontwikkelen van een nieuwe mindset bij uw medewerkers en leidinggevende, met de juiste kennis, gedrag, inzichten en vaardigheden. 

Meer eigen verantwoordelijkheid

Medewerkers kunnen meer eigen verantwoordelijkheid aan als zij over de juiste competenties beschikken, als de organisatie duidelijk is in normen en waarden én als managers niet alleen sturen en controleren, maar vooral faciliteren. Om dit te realiseren zetten wij instrumenten in als cultuurscans en interviews. Ook kunnen teams deelnemen aan coachingstrajecten gebaseerd op ‘learning by doing’ en systeemdenken. Hierin stellen we de ambities vast en analyseren de processen in uw organisatie. Vervolgens brengen we de competenties en gedragsregels die daarbij horen in beeld. Wij creëren voor uw organisatie een context waarin men zich stapsgewijs kan ontwikkelen en waarin wordt geleerd en gereflecteerd.

De juiste taal

Wij zijn een expert in het begeleiden van medewerkers en leidinggevenden in organisaties die veranderen of worden samengevoegd. Bovendien spreken wij de taal van zowel de wijkteams, de zorgaanbieders, gemeentelijke overheden als de zorgverzekeraars. Dit stelt ons in staat werkprocessen, normen en waarden te doorgronden, verschillen aan het licht te brengen en overeenkomsten te benutten.

Contact

Helmuth Stoop - Twynstra Gudde

Helmuth Stoop

Wilt u meer weten over hoe u uw medewerkers kunt bijstaan in hun ontwikkeling? Mail mij op hsp@tg.nl of bel op 06 – 53 73 09 72.