Door de transformatie in het sociaal domein moeten allerlei organisaties die voorheen los van elkaar werkten en gefinancierd werden vanuit gescheiden geldstromen gaan samenwerken. Maar hoe brengt u professionals bij elkaar? En hoe slaat u een brug tussen uiteenlopende belangen en culturen? Wij helpen uw organisatie meer samenwerkingsgericht te krijgen door een passend transformatieprogramma voor u te ontwikkelen.

Wederzijdse belangen

Een onderdeel van het transformatieprogramma kan een traject voor cultuurverandering zijn, de uitvoering van een communicatieplan, scholing, het maken van nieuwe werkafspraken of het realiseren van nieuwe huisvesting. Belangrijk hiervoor is de wederzijdse belangen helder te krijgen. Dat doen we door het organiseren van ‘belangentafels’. Sessies waarin wij helpen de juiste vragen te stellen en daar met alle betrokkenen antwoorden op te vinden. Daar komen visies en ambities uit die antwoord geven op vragen als ‘Wat wil ik bereiken?’, ‘Wat gaan we daarvoor doen?’ en ‘Wat gaat dat kosten? ‘

Een haalbaar programma

De uitkomsten van de ‘belangentafels’ analyseren wij scherp, waardoor wij uw belangen en visies helder krijgen. Wij helpen u vervolgens prioriteiten te stellen en vertalen dit door naar een haalbaar programma. Doordat wij, als een van de weinige adviesbureaus, op de speelvelden ‘gemeenten’, ‘zorgaanbieder’ én ‘verzekeraars’ thuis zijn, helpen we u ook ons advies werkend te krijgen.

Contact

Helmuth Stoop - Twynstra Gudde

Helmuth Stoop

Wilt u meer weten over hoe u uw organisatie samenwerkingsgericht krijgt? Mail mij op hsp@tg.nl of bel op 06 – 53 73 09 72.