Sociaal Domein Academie

Het sociaal domein is en blijft in beweging. De gevolgen voor inwoners zijn groot. Dat stelt alle betrokken organisaties continue voor grote opgaven. Zij zijn genoodzaakt hun opgaven anders in te vullen. Zo hebben gemeenten er niet alleen taken bijgekregen, zij worden ook verondersteld deze op een andere manier (lees: efficiënter en effectiever en ook nog eens goedkoper) uit te voeren. De regie te nemen maar ook faciliteren en inspelen op wat andere organisaties al doen. Ook deze organisaties krijgen veel veranderingen te verwerken: andere financieringsstroom, andere beleidsbepalers, meer concurrentie en druk om te vernieuwen. Dat alles vraagt veel van mens en organisatie.

Twynstra Gudde werkt veel aan dergelijke vraagstukken voor gemeentelijke overheden, zorginstellingen en andere partners in het sociaal domein. De kennis en ervaring die we hierbij opdoen willen wij graag overdragen aan medewerkers, managers en bestuurders. Zodat zij met meer vertrouwen de opgaven waar zij voor staan kunnen oppakken. Deze kennis en ervaring vernieuwen wij ook, ook Twynstra Gudde blijft continu in beweging.

We hebben daarom de Sociaal Domein Academie opgericht. Langs twee leerlijnen delen we kennis en ontwikkelen we nieuwe ideeën en aanpakken. Net zoals het sociaal domein zelf is ook deze academie in ontwikkeling en zullen we het aanbod steeds meer uitbreiden.

Leerlijn 1: Vaardigheden

Uit het brede arsenaal aan opleidingen en trainingen van Twynstra Gudde hebben wij een programma samengesteld van opleidingen en trainingen die perfect aansluiten bij de vraagstukken in het sociaal domein. Deze zijn toegesneden op die specifieke vraagstukken en de doelgroep. Hieronder vindt u een overzicht van de te volgen opleidingen en trainingen. Indien u op de hoogte wilt worden gehouden van een opleiding, kunt u dit hieronder aangeven.

Na de transities per 1 januari 2015 breekt nu voor gemeenten de fase aan werk te maken van de transformatie van het sociaal domein. In veel gevallen gieten gemeenten dit in de vorm van een programma en zoeken daar een programmamanager voor. Echter, programmamanagement is niet eenvoudig. Twynstra Gudde biedt handvatten, methodieken en voorbeelden waarmee een programmamanager betere resultaten kan halen. In deze training reiken wij u de essenties van programmamanagement aan. Daarbij besteden we aandacht aan de (inter)menselijke kant én de methodische kant van programma’s. Hiermee bent u beter in staat uw programma in de volle breedte goed neer te zetten. En dat specifiek gericht op uw opgave in het sociaal domein.

 • Datum: 5-6 oktober 2016 en 17-18 november 2016
 • Doelgroep: Programmamanagers en (project)managers die met programma’s te maken hebben
 • Meer informatie over deze opleiding vindt u hier

Projectmanagement is een kunst, geen kunstje. Toch kan vrijwel iedereen leren een goed projectleider te worden. In deze cursus wordt de theorie afgewisseld met de praktische oefeningen: u wordt in staat gesteld de aangeboden theorie te vertalen naar uw eigen project. In de Twynstra Gudde aanpak van projecten staat pragmatisme en situationeel handelen voorop.

 • Datum: 7 en 8 november 2016, inclusief avond op 7 november
 • Doelgroep: projectleides die vaardiger willen worden in het managen van hun projecten.
 • Meer informatie over deze opleiding vindt u hier

Veranderingen zijn in alle organisaties aan de orde van de dag. Reorganisaties, integratie van bedrijfsonderdelen, efficiencyprogramma’s en professionaliseringsprogramma’s buitelen over elkaar heen. Ze hebben allemaal te maken met het veranderen van de organisatie. Bent u als (programma)manager of adviseur betrokken bij een dergelijke verandering? Dan reikt onze masterclass u de helpende hand. Wij gaan tijdens deze tweedaagse masterclass in op wat er te koop is op het gebied van verandermanagement en wat de laatste inzichten zijn. Er komt aan bod hoe gecompliceerd veranderingsprocessen eigenlijk zijn. Wat speelt er onder de oppervlakte? Waarop moet u bedacht zijn? Wat maakt veranderen lastig? Vervolgens gaan we in op wat veranderen juist mogelijk maakt: vijf fundamenteel verschillende manieren waarop u tegen verandering kunt aankijken, uitgewerkt in de zogeheten kleurentheorie.

 • Datum: 10 en 11 november 2016 (1e dag tot 19.00 uur)
 • Doelgroep: Manager en/of (interne of externe) adviseur
 • Meer informatie over deze masterclass vindt u hier

De huidige complexe maatschappelijke opgaven vragen om samenwerking tussen publieke, maatschappelijke en private actoren. Twynstra Gudde onderscheidt hierbij drie verschillende soorten coalities met elk andere karakteristieken, werkwijzen en rollen: besluitvormingsgerichte coalities, samenwerkingsgerichte coalities en netwerkgerichte coalities. Dit ‘Spectrum van Coalitievorming’ geeft houvast bij het werken op het grensvlak tussen bestaande organisaties en nieuwe netwerken.

In deze masterclass leert u grip te krijgen op dit grensvlak. Wanneer u zich bewust bent van de positie van uw organisatie in de verschillende coalities kunt u ook een passende rol en aanpak vinden, zodat u een betrouwbare en effectieve samenwerkingspartner bent. De mate waarin u kunt schakelen tussen de verschillende coalities, rollen en aanpakken noemen we adaptief samenwerken. Het is geboren uit de noodzaak om om te gaan met onzekerheden, u aan te passen aan veranderende omstandigheden, u te positioneren in coalities en om voorbijkomende kansen te kunnen pakken. Adaptief samenwerken wordt steeds bepalender voor het succes en de impact van organisaties.

 • Datum: 6 oktober 2016 (tot 20.00 uur) en 7 oktober 2016 (tot 17.00 uur)
 • Doelgroep: Iedereen die werkt op het grensvlak van organisaties en netwerken of op dit grensvlak wil gaan werken
 • Meer informatie over deze masterclass vindt u hier

Met deze tweedaagse training verrijkt u uw manier van omgaan met een dynamische omgeving. U werkt aan uw kennis en vaardigheden om het draagvlak voor uw programma te vergroten bij belanghebbenden en om tot win-win situaties te komen. De training is bedoeld als een basistraining voor een ieder die werkt in de wereld van projecten en programma’s en die zijn/haar competenties op het gebied van omgevingsmanagement wil verbeteren.

 • Datum: 14 en 15 november 2016 (beide dagen van 9.00 – 17.00 uur)
 • Doelgroep: programmamanagers en omgevingsmanagers
 • Meer informatie over deze opleiding vindt u hier

Leerlijn 2: Thema’s in het sociaal domein

Uit onze opdrachten en contacten met onze opdrachtgevers leren we dat er een scala aan vraagstukken is, die relevant zijn voor gemeenten en de partners. Op creatieve en vernieuwende wijze willen wij met u deze thema’s aanpakken. En samen komen tot verrassende, maar vooral passende oplossingen. Hieronder schetsen we enkele tot de verbeelding sprekende thema’s en de manier waarop wij die willen aanpakken. Ook dit programma breiden wij continue uit. Indien u op de hoogte wilt worden gehouden van een themabijeenkomst, kunt u dit hieronder aangeven.

Het sociaal domein heeft van oudsher te maken met een schat aan regels, richtlijnen en gedetailleerde protocollen. Om kwaliteit te waarborgen of risico’s te verminderen. De transformatie gaat uit van ‘doen wat nodig is’ – een inschatting die de professional samen met de inwoner of cliënt maakt. Dat vraagt om ont-regelen. Niet om te ondermijnen, wel om te doen wat werkt. Daarin ondersteunen we de professional en organisatie op verschillende manieren. Dit doen wij via de filosofie en methode van Nomadisch leren, zoals ontwikkeld door An Kramer. Daarin staat ‘doen wat werkt’ centraal: een iteratieve, ervaringsgerichte werkwijze, waarin grenzen soms opgerekt of doorbroken worden. Soms gaat dat om het herdefiniëren van de spelregels, minder bureaucratie en meer daadkracht. Altijd leren door het direct te doen.

Speed-safari van één dag in uw organisatie
Professionals en organisaties kunnen wij ondersteunen via een Speed-safari. In één dag werken we samen met een aantal betrokken medewerkers en een aantal daadkrachtige adviseurs aan een vraagstuk van uw organisatie rond het sociaal domein. We komen niet in de keuken kijken, maar we gaan roeren in de pannen. We doen interventies die opschudden, het onzichtbare zichtbaar maken, nieuwe verbindingen leggen. Onontkoombaar en onomkeerbaar. In een dag leren uw mensen de iteratieve aanpak zodat ze die vervolgens zelf kunnen toepassen. Lees meer over de speed-safari.

In het sociaal domein moet veel geregeld worden terwijl de kaders nog niet helder zijn. Hierdoor kan veel misgaan. Dat zet de verhouding tussen Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouder en tussen het College en het ambtelijk apparaat op scherp. Er is geen vertrouwen. Door het spelen van de game ‘Doorbreek de Cirkel van Ellende’ krijgt u inzicht in eigen én andermans gedrag. Het biedt gemeenschappelijke taal om met elkaar aan de slag te gaan om zo de Cirkel van Ellende te doorbreken.

 • Doelgroep: wethouders, burgemeesters, griffiers, gemeenteraadsleden, gemeentesecretarissen en beleidsadviseurs
 • Meer informatie over deze game vindt u hier
Download meer informatie