De transformatie in het sociaal domein legt beslag op uw organisatie: eigenlijk wordt uw organisatie op alle fronten getest. Hoe blijft u productie draaien als er tegelijk geïnnoveerd moet worden? Hoe betrekt u inwoners bij de maatschappelijke vraagstukken die hen aangaan? Hoe kunt u als overheid tegelijkertijd meer aan de markt overlaten en toch ‘in control’ blijven? Tijdens de Sociaal Domein Safari werkt u samen met andere organisaties aan uw dilemma’s. U gaat ‘op safari’ bij en met deze organisaties. Dat levert geen rapport op, maar brengt uw organisatie tot actie in directe samenwerking met andere partijen.

De kracht van transparantie

Rond de transformatie heeft elke organisatie haar eigen issues en dilemma’s. In de Sociaal Domein Safari brengt u uw issues en dilemma’s in. Twee andere betrokken organisatie doen dit ook. U onderzoekt samen met deze twee andere organisaties de mogelijkheden en antwoorden. Dat levert geen rapport op, maar brengt uw organisaties tot actie in directe samenwerking met deze twee betrokken andere partijen. We gebruiken methodes van Design Thinking en Nomadisch leren. Deze helpen om denken en doen te verbinden. Daardoor wordt het geen vrijblijvend proces: niet kijken in de keuken, maar roeren in de pannen! Stakeholders en ‘eindgebruikers’ worden actief betrokken. Dat maakt dat de resultaten van de safari duurzaam zijn, het stokje wordt direct doorgegeven aan betrokkenen.

Samen met andere partijen aan de slag

Van elke organisatie doen vier mensen mee, die direct betrokken zijn bij het organisatievraagstuk. Samen met de andere partijen vormt u een ‘karavaan‘. U gaat ‘op safari‘ bij en met deze partijen: u werkt aan actuele issues op locatie. Dat heeft het voordeel dat u ‘het ruikt en voelt‘.

De deelnemers van organisatie 1 en 2 werken aan het issue van organisatie 3; deelnemers van organisatie 1 en 3 aan het issue van organisatie 2 etc. Zij werken in de organisatie. Op die manier is directe communicatie, ervaring en betrokkenheid mogelijk. De deelnemers kunnen bijvoorbeeld hun vooronderstellingen direct toetsen bij aanwezige medewerkers. Medewerkers zijn dan eerder geneigd open te vertellen over hun visie en ervaringen, omdat de deelnemers van de andere organisaties geen belangen hebben.

Het andere voordeel is dat de bezoekende deelnemers de cultuur en sfeer direct ervaren. Ze hebben dus een ‘frisse blik’, waardoor ze typisch cultuurbepaald gedrag en patronen eerder herkennen. Ook hebben ze meer ruimte om ‘lastige’ vragen te stellen, die mensen van de ontvangende organisatie zelf waarschijnlijk niet meer willen of durven te stellen; om grenzen te overschrijden, hiërarchie te doorbreken, of verborgen patronen zichtbaar te maken. De bezoekende deelnemers worden uitgedaagd door diverse opdrachten, die hun ‘buitenstaanderschap’ uitbuiten.

Nieuwe perspectieven en verrassende oplossingen

Het doel van de organisatie safari is om een beweging of verandering te brengen, en geen rapport of analyse. Na diverse manieren van onderzoek van de organisatiepatronen en het toetsen van aannames, krijgen de deelnemers de opdracht een interventie te doen. Dat is een actie die medewerkers actief betrekt. Deze interventie moet beweging brengen, of een mogelijke weg tonen. Vervolgens doen ze voorstellen voor het vervolg, zodat het geen vrijblijvende, eenmalige interventie is. 

Reacties deelnemers

‘Betrokken vreemden’ zijn zeer impactvol’

‘Je krijgt een netwerk van actoren en enablers’

‘Meebouwen is leuker dan een museum bezoeken’

‘Andere blik op eigen definities’

‘Je leert om je eigen problemen anders aan te pakken. Dat leren gaat door. ‘

‘Faciliteren: jullie sturen en op resultaat en op proces’

Resultaten vorige deelnemers

  • Directere verbinding tussen directie en vloer: nieuwe gewoonte van dialoog en actief betrokken medewerkers
  • Pilot voor nieuwe, integrale HR-aanpak: direct betrokken managers en medewerkers
  • Online en offline delen succes-leer-verhalen
  • Ondernemerskamer opgericht: wekelijkse plek om ervaringen te delen en vragen te stellen voor nieuw ondernemerschap
  • Open samenwerking intern-extern
  • Spin off onderneming

Tijdsinvestering

De Sociaal Domein Safari duurt in totaal 4 dagen, waarvan 0,5 startdag, 3 dagen op locatie en 0,5 dag afsluiting.

Contact

rla-003-socialmedia

Roel Lauwerier

Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden voor een Sociaal Domein safari? Mail mij op rbt@tg.nl of bel op 033 – 467 77 69.

Speed safari Nomadisch veranderen

Maar 1 dag tijd? Bekijk dan Speed safari Nomadisch veranderen. Tijdens de Speed safari werken we in één dag samen met een aantal betrokken medewerkers en een aantal daadkrachtige adviseurs aan een vraagstuk van uw organisatie rond het sociaal domein.

Bekijk onze tool Speed safari Nomadisch veranderen