Wat is 24uur

In 24 uur is veel mogelijk, meer dan we er dagelijks uit halen. Als de aarde een ronde om zijn as kan draaien, als je kan werken, eten, sporten, uitgaan én slapen, als je 500 km op je racefiets kunt rijden, dan moet het ook mogelijk zijn een onomkeerbare beweging te starten in taaie vraagstukken. Helemaal als je dat niet in je eentje doet, maar met een team van gemotiveerde en excellente mensen. De 24uur zorgt voor focus, een ‘just do it’-mentaliteit, onverwachte allianties, nieuwe inzichten en boort energie aan.

In de 24uur zetten wij, samen met u en uw medewerkers, onze tanden in een ‘social wicked problem’ en werken we toe naar een eerste antwoord, beweging of een doorbaak. Kernwoorden van het vraagstuk: sociaal, controversieel, complex, uitdagend, interessant. Dat kan een beleidsdoelstelling zijn die maar niet van de grond komt, een concept dat moeilijk te operationaliseren is of een vraagstuk dat te lang op de plank is blijven liggen.

De aanpak

Vooropgesteld: het gaat om uw vraag en wensen, dus een standaard aanpak hebben we niet. Wel hebben we ontwikkelde en beproefde ideeën en methoden hoe de 24uur in te richten: 

Team
Op basis van uw vraag formeren wij vanuit Twynstra Gudde, Is Ook (een netwerk van kunstenaars, ontwerpers en adviseurs verbonden aan Twynstra Gudde) en Adviestalent (het young talent bedrijf van Twynstra Gudde) een team van 5 adviseurs die fit for the job zijn. We zien een mix voor ons van adviseurs met inhoudelijke expertise bij het onderwerp en adviseurs die zich meer richten op het proces. Daarnaast worden de krachten van jonge en meer ervaren adviseurs gebundeld, zodat diversiteit optimaal wordt benut. Graag vullen wij het team aan met enkele van uw medewerkers die (eventueel een deel van) de 24uur meedenken en -werken. Deze samenwerking leidt tot verrassende combinaties.

Hulplijn
Naast het team werken wij met een ‘Raad van Wijzen’ bestaande uit deskundigen, bestuurders en managers uit uw en ons netwerk die wij tijdens de 24uur als hulplijn voor vragen, advies en inspiratie mogen inzetten. Afhankelijk van het onderwerp geven wij hier invulling aan, voorbeelden hiervan zijn: Léon de Caluwé (emeritus hoogleraar advieskunde VU), Roel Bekker (voormalig topambtenaar) en Ellen Peper (directeur Twynstra Gudde).

Tijdsblokken
In de 24uur gaat het team aan de slag met het door u ingebrachte vraagstuk. Na ieder blok van 8 uur rapporteert het team aan u over de voortgang en kunt u bijsturen, vragen stellen en tips geven. Vooraf doet het team met u een intake om het vraagstuk helder te hebben. Tijdens de 24uur hanteren wij deze indeling: blok 1 – onderzoek, gegevens verzamelen, interviews afnemen, belronde uitvoeren, eindgebruikers in beeld brengen; blok 2 – analyseren, toetsen hypothesen, ontwikkelen frames en concepten, co-creatie; en blok 3 – schaven aan conclusies, maken pilot/prototype, actieplan of product, en ten slotte eindpresentatie aan u en de organisatie.

Open locatie
Wij werken vanuit uw locatie, liefst een centrale (zichtbare) plek in het gemeentehuis/ stadskantoor mét WiFi! We zijn zichtbaar, werken open en zijn benaderbaar zowel on als off line.

Buzz
Naast het oplossen van het vraagstuk, creëren we met de 24uur enige ‘buzz’. Waar het nodig is om tot oplossingen en nieuwe ideeën te komen, benaderen we experts, zetten we vragen uit via social media, interviewen we eindgebruikers/burgers, halen we misschien wel de lokale/ regionale pers en organiseren we een gesprek met uw samenwerkingspartners. Dit zorgt voor positieve aandacht en wekt energie binnen en buiten uw organisatie op.

Vraagstukken uit het sociaal domein

Als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein moet u als gemeente, (jeugd)zorginstelling of partij in het participatietraject op een andere manier gaan werken en ook op een andere manier gaan samenwerken met uw inwoners/cliënten. Inwoners van uw gemeente of cliënten van uw organisatie moeten meer op eigen kracht functioneren. Dit heeft effect op uw professionals, management, directie en (politieke) bestuur. De wijze waarop u stuurt, samenwerkt, contracteert en organiseert, beïnvloedt hoe het in de wijk en bij de burger aan tafel werkt. Hoe vindt u een nieuw evenwicht tussen sturing, samenwerken, autonomie en verantwoording?

In de 24uur gaan wij met uw vraagstuk uit het sociaal domein aan de slag. Het is onze wens om daarbij de thema’s die ‘trending’ zijn in het sociaal domein ook werkend te krijgen. We denken daarbij aan de volgende vijf thema’s:

Ontregelen
We prikkelen tot en helpen bij het ontregelen van het sociale domein. Minder bureaucratie, meer daadkracht. De professional aan de macht/bal.

Cocreatie
In korte tijd ontwikkelen we nieuwe handelingsperspectieven of frames die we samen met uw medewerkers onderzoeken. Dat doen we volgens het principe van co-creatie: iedereen die onderdeel is van het probleem kan onderdeel worden van de oplossing.

Preventie
We pleiten voor een stevige inzet op preventie. Het vormt de basis van de piramide. Maar wat is preventie? Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

Eigen kracht
Om daadwerkelijk van transitie tot transformatie te komen, operationaliseren we ‘eigen kracht’ van concepten naar concrete toepassingen. Door wie, voor wie? En hoe dan?

Tweebenigheid
Bij het toepassen van innovaties en het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten verliezen we de democratische legitimatie, publieke zekerheden en financiële randvoorwaarden niet uit het oog. De balans tussen controle en loslaten in de dagelijkse praktijk.

Aan de slag!

Het liefst beginnen we vandaag nog met uw vraag. Om de 24uur snel van de grond te krijgen, gaan we graag op korte termijn met u om de tafel. In dat gesprek gaan we met u op zoek naar uw vraag, uw behoeften en wensen, en hoe wij samen de 24uur in uw organisatie en met oog voor uw netwerk, kunnen vormgeven.

Voor de snelle beslisser, voor wie wij als eerste een 24uur sessie mogen verzorgen, bieden wij een mooie korting aan: wij leveren u voor 24 uur een team van 5 adviseurs van Twynstra Gudde, Is Ook en Adviestalent, u betaalt slechts de inzet voor 8 uur per persoon. Dat wil zeggen dat u 80 uur aan advieswerk cadeau krijgt. In ruil daarvoor vragen wij wat van u terug, namelijk de inzet in het team van enkele van uw medewerkers, gebruik voor 24 uur van uw locatie en faciliteiten en het samen schrijven van een artikel/casus over de 24uur. Over de exacte kosten gaan we graag verder met u in gesprek.

Contact

Jeroen den Uyl - Twynstra Gudde

Jeroen den Uyl

Wilt u meer weten over of wilt u zich aanmelden voor 24uur? Mail mij op juy@tg.nl of bel op 033 – 467 77 69.