Zit u als overheid met een lastig sociaal probleem? Bijvoorbeeld met het naar werk begeleiden van een bepaalde doelgroep? Of al jarenlange hoge recidive van gedetineerden? Dan zou het opzetten van een Social Impact Bond (SIB) de oplossing kunnen zijn. Met een Social Impact Bond kunnen bijzondere doelgroepen geholpen worden die nu maatschappelijk stilstaan, en dat zonder risico’s voor de overheid.

Wat is een Social Impact Bond?

In algemene zin kan een Social Impact Bond (SIB) worden beschreven als een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen waarbij financiers investeren in de aanpak van een sociaal probleem, in plaats van de overheid. De overheid betaalt vervolgens de financiers terug op basis van de gerealiseerde besparingen waardoor de financiers een financieel rendement kunnen halen. De overheid betaalt pas terug nadat er resultaten zijn behaald, waardoor de risico’s voor de overheid minimaal zijn en worden verschoven naar de financiers en mogelijk uitvoerende dienstverleners.

1.1 Social Impact Bonds leiden tot financiële en maatschappelijke besparingen

De aanpak van Twynstra Gudde

Opzetten SIB
Twynstra Gudde helpt u met het opzetten van een SIB. Onze diensten bestaan uit een eerste verkenning tot aan het opstarten een SIB, het monitoren van resultaten van een lopende SIB tot aan evaluaties achteraf. In een eerste verkenning bespreken we met u de problematiek en doelgroep, voeren wij gesprekken met ons netwerk van financiers en potentiële uitvoerders en brengen wij de publieke en private partijen bij elkaar.

Opzetten business case en MKBA
In deze fase kunnen wij u helpen met het opzetten van de business case en het opzetten van een Maatschappelijke Kostenbatenanalyse (MKBA), waarin naast de financiële kosten en opbrengsten ook potentiële maatschappelijke baten worden geïdentificeerd en berekend. Denk daarbij aan verbetering van kwaliteit van leven voor de betrokken doelgroep en vermeden kosten voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars of gemeenten.

Vergelijken, evalueren en rapporteren resultaten
Na de verkenningsfase kunnen wij helpen bij de contractering en verdere opzet van de SIB. In de uitvoeringsfase kunnen wij optreden als neutrale partij die de resultaten van een SIB groep vergelijkt met de controlegroep. Tot slot kunnen wij de resultaten van een SIB (tussentijds) evalueren en rapporteren.

Contact

Jeroen den Uyl - Twynstra Gudde

Jeroen den Uyl

Wilt u meer weten over Social Impact Bonds? Mail mij op juy@tg.nl of bel op 033 – 467 77 69.