De transformatie in het sociaal domein gaat uit van ‘doen wat nodig is’. Dat vraagt om ont-regelen. Door middel van interventies, het onzichtbare zichtbaar maken en het leggen van nieuwe verbindingen helpen wij u bij uw vraagstukken in het sociaal domein. Bij deze Speed safari leren wij uw medewerkers de filosofie en methode van Nomadisch leren toe te passen, ontwikkeld door An Kramer.

Doen wat werkt

Het sociaal domein heeft van oudsher te maken met een schat aan regels, richtlijnen en gedetailleerde protocollen. Om kwaliteit te waarborgen of risico’s te verminderen. De transformatie gaat uit van ‘doen wat nodig is’ – een inschatting die de professional samen met de inwoner of cliënt maakt. Dat vraagt om ont-regelen. Niet om te ondermijnen, wel om te doen wat werkt. Daarin ondersteunen we de professional en organisatie op verschillende manieren. Dit doen wij via de filosofie en methode van Nomadisch leren, zoals ontwikkeld door An Kramer. Daarin staat ‘doen wat werkt’ centraal: een iteratieve, ervaringsgerichte werkwijze, waarin grenzen soms opgerekt of doorbroken worden. Soms gaat dat om het herdefiniëren van de spelregels, minder bureaucratie en meer daadkracht. Altijd leren door het direct te doen.

Speed safari

Tijdens de Speed safari werken we in één dag samen met een aantal betrokken medewerkers en een aantal daadkrachtige adviseurs aan een vraagstuk van uw organisatie rond het sociaal domein. We komen niet in de keuken kijken, maar we gaan roeren in de pannen. We doen interventies die opschudden, het onzichtbare zichtbaar maken, nieuwe verbindingen leggen. Onontkoombaar en onomkeerbaar. In een dag leren uw mensen de iteratieve aanpak, zodat ze die vervolgens zelf kunnen toepassen.

Voor wie is Speed safari geschikt?

De Speed safari is geschikt voor gemeenten en (zorg)instellingen die aanlopen tegen bureaucratische regels, die hinderend zijn in de transformatie.

Ervaringen deelnemers

‘Een unieke kijk op een vraagstuk, met een vernieuwende oplossing’

‘Direct merkbaar effect in de organisatie’

Contact

rla-003-socialmedia

Roel Lauwerier

Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden voor een Speed safari? Mail mij op rbt@tg.nl of bel op 033 – 467 77 69.

De Sociaal Domein Safari

Wilt u meer verdieping? Bekijk dan de Sociaal Domein Safari. Hier werkt u samen met ander organisaties aan dilemma’s en gaat ‘op safari’ bij en met deze organisaties. Geen rapport op, maar actie in directe samenwerking met andere partijen.

Bekijk onze tool De Sociaal Domein Safari