De decentralisaties in het sociaal domein hebben zorginstellingen ertoe gedwongen hun organisatie te veranderen. De spelsimulatie U’nIK helpt u hierbij. U ontdekt welk gedrag nu past en u leert omgaan met de nieuwe manier van werken in zelfsturende teams.

Zorg en welzijn, dichterbij en meer zelf doen

Zorg en welzijn moeten effectiever en duurzamer worden georganiseerd, dichterbij de cliënt. Zelden heeft een stelselwijziging zo sterk gerelateerd aan het dagelijkse werk van professionals in zorg en welzijn. De zorgprofessionals moeten de eigen kracht van cliënten en patiënten activeren, zodat zij zelf de zorg om zich heen organiseren, zoveel mogelijk vanuit de eigen sociale omgeving en waar nodig aangevuld met zorgverleners uit verschillende organisaties. Ook organisaties hebben zich aan deze nieuwe werkelijkheid aangepast.. Veel zorgorganisaties kiezen voor het werken met zelfsturende teams, als antwoord op het cliëntgericht werken. Deze organisatieverandering is echter niet slechts een structuurwijziging, het vraagt een andere manier van werken voor de professionals in de teams, voor de diensten die deze teams moeten ondersteunen en voor management en directie die deze teams moeten aansturen.

Wat leert u?

Door het U’nIK te spelen leert u:

  • Begrip ontwikkelen voor de principes van de transformatie en stelselwijzigingen in zorg en welzijn
  • Invulling geven aan de nieuwe werkwijze en strategie passend bij deze transformatie
  • Werken in zelfsturende teams, omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheden
  • Leiding geven aan een zelfsturende organisatie
  • Hanteren van een coachende, begeleidende werkstijl vanuit een generalistische inslag: van ‘zorgen voor’, naar ‘zorgen dat’.

Voor wie is U’nIK geschikt?

De spelsimulatie kan worden gespeeld met een select gezelschap, bijvoorbeeld binnen een teamontwikkeltraject. U’nIK is tevens in te zetten voor de gehele organisatie als onderdeel van een cultuurverandertraject, organisatieverandertraject of strategieontwikkeltraject als gevolg van de transformatie in het sociale domein of de invoering van het principe van zelfsturing.

Hoe werkt U’nIK?

Gedurende één dag vormen de deelnemers samen U’nIK, een zorgorganisatie die verpleging, verzorging en welzijn biedt in de thuissituatie van cliënten van 0-99 jaar. U’nIK werkt met zelfsturende teams. Zij organiseren de zorg zoveel mogelijk rondom en dichtbij de cliënt, zijn omgeving en sociale netwerk. Tegelijkertijd moeten ze efficiënt omgaan met de schaarse tijd en middelen. Ook U’nIK heeft te maken met de door te voeren veranderingen in de organisatie als gevolg van de transformatie in het sociaal domein, het is de uitdaging om in lijn hiervan te werken volgens de nieuwe richtlijnen.

Een groep van minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers wordt verdeeld over een aantal zorgteams en een managementteam en runt met elkaar de organisatie. Afwisselend vervullen enkele deelnemers de rol van cliënten die zorg ontvangen van U’nIK.

Tijdens de spelsimulatie worden de deelnemers zich bewust van het nieuwe gedrag dat zij als professionals en leidinggevenden moeten hanteren als gevolg van de transformatie en ervaren zij wat dit voor cliënten betekent. Daarnaast oefenen deelnemers met het werken binnen en het aansturen van zelfsturende teams. Zij ervaren wat het betekent om meer vrijheid en verantwoordelijkheid te krijgen voor het maken van inkoopafspraken, de beheersing van budget, de productie van de zorg en de aansturing van het team. In tussentijds overleg kunnen de teams hun werkwijze aanpassen. Wij sluiten de dag af met een nabespreking waarin wij de lessen uit de spelsimulatie met de deelnemers vertalen naar hun eigen praktijk.

Ervaringen van deelnemers

De spelsimulatie U’nIK is succesvol ingezet bij enkele zorg- en welzijnsorganisaties in het land. Een aantal quotes van de deelnemers:

 

“Het was een intensieve maar erg zinvolle dag. We hebben veel geleerd over wat de transformatie voor ons betekent.”

“Door even op de stoel van de cliënt te zitten heb ik ervaren hoe wij als professionals overkomen, dat ga ik dus morgen anders doen.”

“Na deze dag beseffen we ons des te meer dat we onze organisatiestrategie moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid.”

“Zelfsturing vraagt voor mij als manager een heel andere werkwijze richting mijn teams, dat heb ik wel ervaren.”

“Van grote chaos naar rust en succes, we hebben vandaag geleerd hoe we dat met elkaar op een eenvoudige manier kunnen bereiken.”

Wilt u ook aan de slag met de transformatie in de zorg en het werken in zelfsturende teams?

Wij gaan graag met u in gesprek of U’nIK ook voor uw organisatie een passende interventie is. Wij zijn ervan overtuigd dat u hiermee uw medewerkers op de juiste manier helpt bij het doorvoeren van de gewenste veranderingen. Wij kijken graag samen met u hoe u U’nIK  bij de vraagstukken in uw organisatie in kunt zetten.

Contact

Angeline van Gils - Twynstra Gudde

Angeline van Gils

Wilt u meer weten over veranderen met U’nik? Mail mij op avg@tg.nl of bel op 06 – 12 47 84 84.