Sociaal Domein

Samenwerken in het sociaal domein
Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor het sociaal domein. De transitie is gerealiseerd, maar de echte transformatie naar een nieuwe manier van werken en samenwerken moet nog verder groeien. Als gemeente, zorgverlener, jeugdzorginstelling en partij in het participatietraject geeft u vorm aan nieuwe manieren van sturen, samenwerken, contracteren en organiseren. U daagt cliënten uit om eigen initiatieven te nemen. Ieder vanuit zijn eigen kracht.

Sociaal Domein

Samenwerken in het sociaal domein
Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor het sociaal domein. De transitie is gerealiseerd, maar de echte transformatie naar een nieuwe manier van werken en samenwerken moet nog verder groeien. Als gemeente, zorgverlener, jeugdzorginstelling en partij in het participatietraject geeft u vorm aan nieuwe manieren van sturen, samenwerken, contracteren en organiseren. U daagt cliënten uit om eigen initiatieven te nemen. Ieder vanuit zijn eigen kracht.
En nu?
Nu is het moment om terug te blikken en verder te kijken. Hoe ver bent u? Wat is uw volgende stap? Door een proces van leren, organiseren, innoveren en integreren brengt u de samenwerking verder. In de afgelopen paar jaar zijn veel vernieuwingen doorgevoerd. Nieuwe partijen hebben elkaar gevonden. Professionals ontwikkelen nieuwe samenwerkingsverbanden. U werkt in en met wijkteams. Ook met cliënten werkt u op andere manieren samen. Veel organisaties hebben zich de nieuwe situatie eigen gemaakt en zijn tot een nieuw evenwicht gekomen.

Expertise

Leren

Vandaag leren van gisteren, zodat u morgen beter presteert. Door beschrijven, beluisteren, bezinnen en bouwen helpen we u om samenwerking steeds hechter te maken.
f

Organiseren en implementeren

Een goede organisatie van samenwerking is cruciaal voor succes binnen het sociaal domein. Wij helpen u de juiste organisatiestructuur op te bouwen en die ook werkend te krijgen.

Innoveren

Innoveren is nodig om het beste zorgaanbod te realiseren. Maar innoveren zonder risico’s, bestaat dat? Wij scheppen ruimte voor innovatie mét de handvatten als beheersing daarom vraagt.

Integreren

Integratie van organisaties en hun werkzaamheden binnen het sociaal domein leidt tot meerwaarde voor de cliënt. Wij helpen u die integratie echt tot stand te brengen.
Ruimte voor verbetering
Inwoners van uw gemeente of cliënten van uw organisatie moeten op eigen kracht functioneren, maar hoe kunnen uw professionals hier dan nog beter op aansluiten? Het mantra ‘eigen kracht’ heeft effect op professionals, management, directie, bestuur en politiek. De wijze waarop u stuurt, samenwerkt, contracteert en organiseert heeft invloed op de wijk en de burger. Hebt u het gewenste evenwicht tussen autonomie en verantwoording gevonden? Hoe vindt u dat evenwicht? Twynstra Gudde helpt u navigeren in een nieuw en dynamisch samenwerkingsdomein.

Diensten

Quickscan Zelforganisatie sociaal domein

Verticaal maatwerk, van woorden naar daden!

Zorg voor mensen met verward gedrag

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet op maat

Zorgkracht: ‘Voorbereiding op een calamiteit in de zorg’

Jeugdhulp, bent u op de juiste weg?

De Raad in positie. Sturen in het sociaal domein

Game: 'Doorbreek de Cirkel van Ellende'

Eer en waardeer: samenwerking in de praktijk

Gedeeld normenkader voor sociale wijkteams

Meer woonkansen voor ouderen

Cases

Circulaire planvorming
Tooltip Text
Circulaire planvorming
Tooltip Text
Circulaire knelpunten
Tooltip Text
Circulaire knelpunten
Tooltip Text

Mensen

Roel Lauwerier

Roel Lauwerier

Senior adviseur

Thuis in het publieke domein. Voor complexe vraagstukken met een grote maatschappelijke relevantie kom ik graag mijn bed uit. Op een pragmatische manier zoek ik naar concrete oplossingen. Ik ben vooral actief met evaluatieonderzoeken, governancevraagstukken, (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden en de transformatie van het sociaal domein.

033 - 467 77 69
Meer

Jeroen den Uyl

Jeroen den Uyl

Partner

Allianties voor maatschappelijke vraagstukken. Maatschappelijke vragen zijn vaak van de overheid, en soms van andere organisaties. Duidelijker wordt steeds meer dat zij dat niet alleen kunnen. Ik help maatschappelijke vraagstukken op te lossen door allianties te slaan. Ik laat het (onvermoede) netwerk van de organisaties wérken. Dat netwerk is een belangrijke succesfactor. Ik breng graag organisaties samen en laat hen samen werken zodat maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt.

033 - 467 77 80
Meer

Karlien Douma

Karlien Douma

Adviseur

Als adviseur bij Twynstra Gudde werk ik met passie aan veranderingen en samenwerking in de zorg. Ik heb daarbij oog voor het proces én de inhoud van een vraagstuk en werk ik graag aan het omzetten van mooie toekomstdromen in praktische stappen. Dat doe ik als procesbegeleider of projectleider.

06-30513018

Lees meer

Blog

Wijkteams zetten de volgende stap

 De sociale wijkteams in Nederland zijn op de goede weg: de teams staan, systemen zijn ingericht, professionals weten elkaar steeds beter te vinden en wachtlijsten zijn veelal weggewerkt. Maar tevreden zijn we nog niet: we voelen dat het tijd is voor een volgende...

Lees meer

Bouwen op bewegend fundament: bouwen loont! Blog 3/3

 In de eerste twee blogs van deze serie  (zie deel 1)  (zie deel 2) is betoogd dat een verbinding tussen zorg en veiligheid van groot maatschappelijk belang is. Deze verbinding ontstaat echter niet zomaar: centralisatie in het veiligheidsdomein en decentralisatie in...

Lees meer

Samenwerken tussen professionals vereist samenwerking

  Sinds 1 januari 2015 zijn de decentralisaties een feit. Zorg- en welzijnstaken die bijdragen aan meer zelfredzaamheid en participatie van inwoners zijn overgedragen naar de gemeente. Om de zorg dicht bij haar inwoners te organiseren, hebben veel...

Lees meer

Carebnb als concept voor Het Nieuwe Gasthuis

  Wij hebben in samenwerking met architectenbureau dJGA een voorstel ingediend voor de Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis, uitgeschreven door Het Stimuleringsfonds (2015) om nieuwe concepten te ontwikkelen voor tijdelijke huisvesting van mensen met een lichte...

Lees meer

Burgers aan het stuur

 Welk stuur? En hoe dan? ‘Burgers aan het stuur!’, klinkt het steeds meer in gemeenteland. Investeren in burgerparticipatie, in zelfsturing, zou gemeenten veel opleveren. Maar dóe het maar eens. Natuurlijk, u staat er als gemeente best voor open, toch? Maar bij de...

Lees meer

Artikelen

De transformatie in zorg en welzijn is geen spelletje

  Hoe een spelsimulatie organisaties helpt te veranderen “Nederland verandert, de zorg verandert mee.” Deze campagne van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport was voorheen dagelijks op televisie te zien en was gericht op de decentralisaties...

Lees meer

Transformatie in het sociaal domein

 Sinds 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein een feit. Taken als jeugdzorg, de uitvoering van de WMO, WLZ en Participatiewet zijn nu lokaal belegd. Van gemeenten, (jeugd)zorginstellingen, partijen in het participatietraject en burgers wordt...

Lees meer