Samenwerken in het sociaal domein
De volgende stap

Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor het sociaal domein. De transitie is gerealiseerd, maar de echte transformatie naar een nieuwe manier van werken en samenwerken moet nog verder groeien. Als gemeente, zorgverlener, jeugdzorginstelling en partij in het participatietraject geeft u vorm aan nieuwe manieren van sturen, samenwerken, contracteren en organiseren. U daagt cliënten uit om eigen initiatieven te nemen. Ieder vanuit zijn eigen kracht.

Nu is het moment om terug te blikken en verder te kijken. Hoe ver bent u? Wat is uw volgende stap? Door een proces van leren, organiseren, innoveren en integreren brengt u de samenwerking verder. In de afgelopen paar jaar zijn veel vernieuwingen doorgevoerd. Nieuwe partijen hebben elkaar gevonden. Professionals ontwikkelen nieuwe samenwerkingsverbanden. U werkt in en met wijkteams. Ook met cliënten werkt u op andere manieren samen. Veel organisaties hebben zich de nieuwe situatie eigen gemaakt en zijn tot een nieuw evenwicht gekomen. Maar er is altijd ruimte voor verbetering.

Inwoners van uw gemeente of cliënten van uw organisatie moeten op eigen kracht functioneren, maar hoe kunnen uw professionals hier dan nog beter op aansluiten? Het mantra ‘eigen kracht’ heeft effect op professionals, management, directie, bestuur en politiek. De wijze waarop u stuurt, samenwerkt, contracteert en organiseert heeft invloed op de wijk en de burger. Hebt u het gewenste evenwicht tussen autonomie en verantwoording gevonden? Hoe vindt u dat evenwicht? Twynstra Gudde helpt u navigeren in een nieuw en dynamisch samenwerkingsdomein.

Case

Bouwen aan een nieuw sociaal domein in Altena

Bouwen aan een nieuw sociaal domein in Altena

De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem gaan per 1 januari 2019 fuseren tot de nieuwe gemeente Altena. Het is daarom zaak te bouwen aan een nieuwe gemeentelijke organisatie die past bij de context en omvang van de gemeente Altena. Twynstra Gudde begeleidde de ambtelijke werkgroep Sociaal Domein met de vormgeving van de nieuwe organisatie.

Thema' s

Leren

Vandaag leren van gisteren, zodat u morgen beter presteert. Door beschrijven, beluisteren, bezinnen en bouwen helpen we u om samenwerking steeds hechter te maken.

Innoveren

Innoveren is nodig om het beste zorgaanbod te realiseren. Maar innoveren zonder risico’s, bestaat dat? Wij scheppen ruimte voor innovatie mét de handvatten als beheersing daarom vraagt.

Organiseren en implementeren

Een goede organisatie van samenwerking is cruciaal voor succes binnen het sociaal domein. Wij helpen u de juiste organisatiestructuur op te bouwen en die ook werkend te krijgen.

Integreren

Integratie van organisaties en hun werkzaamheden binnen het sociaal domein leidt tot meerwaarde voor de cliënt. Wij helpen u die integratie echt tot stand te brengen.

Uitgelicht

Hoe Verschillende Generaties Het Probleemoplossend Vermogen Van Wijkteams Kunnen Versterken.

Hoe verschillende generaties het probleemoplossend vermogen van wijkteams kunnen versterken.

Om op flexibele wijze te kunnen inspringen op complexe vraagstukken en beter in staat te zijn om maatwerk te leveren, is de professional in het…

Lees verder
Wijkteams Zetten De Volgende Stap

Wijkteams zetten de volgende stap

De sociale wijkteams in Nederland zijn op de goede weg: de teams staan, systemen zijn ingericht, professionals weten elkaar steeds beter te vinden en wachtlijsten…

Lees verder
Leren In Sociale Wijkteams: Het Belang Van Een Solide Basis En Een Heldere Richting

Leren in sociale wijkteams: het belang van een solide basis en een heldere richting

In meer dan 300 Nederlandse gemeenten zijn sociale wijkteams opgericht als eerste aanspreekpunt in de wijk voor zorg, ondersteuning en activering. Doel: van zorgen voor…

Lees verder

Diensten

Met onze brede dienstverlening ondersteunen wij u bij de diverse vraagstukken die voortkomen uit de transformatie in het sociaal domein.

Tools

We hebben een aantal tools ontwikkeld waarmee we uw vraagstukken nóg concreter kunnen aanpakken en oplossen.