Carebnb als concept voor Het Nieuwe Gasthuis

Wij hebben in samenwerking met architectenbureau dJGA een voorstel ingediend voor de Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis, uitgeschreven door Het Stimuleringsfonds (2015) om nieuwe concepten te ontwikkelen voor tijdelijke huisvesting van mensen met een lichte zorgvraag. Ons voorstel Carebnb is samen met vier andere voorstellen uit 28 inzendingen geselecteerd.

Carebnb

Onze maatschappij is niet zo ingericht dat het vanzelfsprekend is dat mensen altijd op mantelzorg kunnen terugvallen. Wanneer een sociaal netwerk ontbreekt of onvoldoende toereikend is, ontstaat een grotere behoefte aan professionele zorg. Ons team stelt voor deze mensen in hun eigen buurt op te vangen zodat zij voor de tijdelijke extra ondersteuning kunnen terugvallen op vertrouwde eigen artsen en verpleegkundigen. Daarvoor ontwikkelen wij een netwerk van Carebnb’s.

Een Carebnb is kleinschalig en huiselijk, ligt in de eigen buurt, biedt veel ruime voor zelfregie en wordt gerund door mensen uit de wijk. De bouwkundige opzet is helend en prikkelt de zelfstandigheid. Het onderzoek start met een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de zorgbehoefte. Om welke zorgbehoeften gaat het en hoe groot zijn deze op wijkniveau? Daarna volgt een inventarisatie van bestaande modellen in binnen- en buitenland. Het tweede deel van het onderzoek richt zich op de Carebnb zelf. Welke ruimtelijke vorm is nodig, hoe wordt deze gefinancierd? In het onderzoek werken we samen met Laurens, een grote zorgaanbieder in Rotterdam en omstreken. De studie spitst zich toe op drie gebieden in die regio: Lansingerland, Hillegersberg-Schiebroek en Delfshaven. Hierdoor komt een variëteit aan stedelijke omgevingen en bewonersgroepen aan bod. In deze wijken zoeken wij ook contact met eerstelijnszorgverleners en bewonersorganisaties die als klankbord zullen fungeren.

http://stimuleringsfonds.nl/nl/het_fonds/aaro_programma_s/zorg/het_nieuwe_gasthuis/

Roel Lauwerier

Roel Lauwerier

Senior adviseur

Thuis in het publieke domein. Voor complexe vraagstukken met een grote maatschappelijke relevantie kom ik graag mijn bed uit. Op een pragmatische manier zoek ik naar concrete oplossingen. Ik ben vooral actief met evaluatieonderzoeken, governancevraagstukken, (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden en de transformatie van het sociaal domein.

033 - 467 77 69
Meer