Meer woonkansen voor ouderen – Co-creatie door gemeenten, bewoners en stakeholders

Hoe verbindt u de woonwensen van ouderen in uw gemeente met de sociale en fysieke mogelijkheden in hun eigen wijk of buurt? Onze unieke werkwijze geeft u een antwoord op deze vraag. In samenwerking met bewoners en professionals komt u tot een bestendige woonomgeving en een effectieve uitvoering van Wmo-taken. 

In een inspiratiebijeenkomst maakt u kennis met deze werkwijze, samen met stakeholders zoals wijkteams, woningcorporaties en zorginstellingen. Twynstra Gudde en Buro SBH bieden u deze bijeenkomst gratis en vrijblijvend aan.

Kansen door koppeling

Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Door de uitvoering van de Wmo samen met stakeholders te koppelen aan slimme ingrepen in de sociale en fysieke leefomgeving bereikt u meerwaarde. Investeringen krijgen een duurzaam effect, de wijk gaat er als geheel op vooruit, de sociale samenhang neemt toe en ouderen voelen zich langer thuis in hun eigen buurt of wijk.

Een unieke werkwijze

Twynstra Gudde en Buro SBH hebben een werkwijze ontwikkeld om tot de beste koppeling te komen. Precies afgestemd op de inbreng van relevante stakeholders en de specifieke kenmerken van een buurt of wijk. Het bijzondere van onze werkwijze is de manier waarop ouderen participeren en waarop we hun inbreng verbinden aan die van professionals. Hiervoor gebruiken we de expertise van twee bureaus: Twynstra Gudde brengt kennis in van het participatieproces en SBH levert inhoudelijke kennis van een palet van oplossingen in de fysieke woonomgeving.

De werkwijze in vier bijeenkomsten

In vier bijeenkomsten komen we stap voor stap tot een set van sociale en fysieke maatregelen: ingrepen in woningen en de woonomgeving, zaken als domotica en maatregelen in de sfeer van de Wmo. Het resultaat is een direct uitvoerbaar ontwerp, compleet met een planning en een begroting. Ouderen en professionals participeren in ateliers. Zij geven ons input om tot een integraal voorstel te komen.

 1. Inspiratiebijeenkomst
  Met de gemeente en betrokken stakeholders komen we tot een plan van aanpak op hoofdlijnen voor een buurt of wijk.
  Als u na deze bijeenkomst besluit het traject te vervolgen, brengen wij met de ‘bril van ouderen’ de woonomgeving in kaart.
 2. Bewonersatelier
  Met ouderen inventariseren we de knelpunten die zij in hun woonomgeving ervaren. Welke oplossingen zien zij daar zelf al voor?
  Wij ordenen de input van bewoners naar drie thema’s: veiligheid, gezelligheid en gemak.
 3. Ontwerpatelier
  Met stakeholders in de betreffende wijk of buurt gaan we aan de slag en bedenken we oplossingen voor de aangedragen knelpunten.
  Wij maken op grond van deze input een totaalconcept van sociale en fysieke maatregelen.
 4. Slotatelier
  Ouderen en stakeholders reageren in een gezamenlijke bijeenkomst op het voorstel voor de wijk.
  Wij verwerken de reacties in een integraal maatwerkadvies voor sociale en fysieke maatregelen, inclusief planning en begroting.

Klik hier voor de brochure ‘Meer woonkansen voor ouderen’ van Twynstra Gudde en Buro SBH. Hierin is de aanpak uitgebreid beschreven.

Uw resultaat: meer woonkansen voor ouderen

 • Efficiënte besteding van Wmo-gelden
 • Levensloopbestendige leefomgeving
 • Diversificatie van de wijksamenstelling
 • Verhoging van de participatiegraad

Vrijblijvend kennismaken in inspiratiebijeenkomst

Wilt u kennismaken met deze werkwijze? Dat kan. De eerste bijeenkomst (de inspiratiebijeenkomst) is voor u gratis en vrijblijvend. Voor deze bijeenkomst geeft u aan welke wijk u op het oog heeft en welke stakeholders u wilt betrekken. Dat kunnen zorginstellingen zijn, maar ook woningcorporaties, wijkteams of kerkgenootschappen. Uiteraard helpen wij u met de uitnodigingen en doen wij de organisatie. U ziet hoe wij werken en ervaart welk effect de werkwijze in uw situatie kan hebben.

Het vervolg

De inspiratiebijeenkomst verplicht u tot niets. We hopen uiteraard wel dat u en uw stakeholders enthousiast worden. Als meerdere partijen in dit traject samenwerken, is een goed resultaat mogelijk en blijven de kosten per deelnemer beperkt. Na afloop van de inspiratiebijeenkomst ontvangt u een informatiepakket over het vervolg en doen wij u een concreet aanbod.

Contact

Wilt u weten of onze unieke werkwijze in uw situatie uitkomst biedt? Maak dan afspraken voor een inspiratiebijeenkomst. U kunt hiervoor contact opnemen met Simone Swartjes (adviseur Twynstra Gudde Zorg) via 06 – 20 41 74 55 of ssw@tg.nl Zodra u ons belt of mailt, maken we een afspraak en gaan we snel voor u aan de slag.

 

Simone Swartjes
Adviseur Huisvesting en Vastgoed Zorg
06 20 41 74 55
ssw@tg.nl
Meer