Hoe verschillende generaties het probleemoplossend vermogen van wijkteams kunnen versterken.

Om op flexibele wijze te kunnen inspringen op complexe vraagstukken en beter in staat te zijn om maatwerk te leveren, is de professional in het sociaal domein zich steeds meer gaan organiseren in teamverband. Goed functionerende teams presteren beter dan de optelsom van individuen. Zij hebben een lerend en probleemoplossend vermogen dat groter is dan de som van de individuele lerende en probleemoplossende vermogens. Daarmee kunnen teams dus in principe complexere vraagstukken aan dan individuele professionals.

Het met elkaar werken en leren in sociale wijkteams vereist echter wel van teamleden dat zij, door middel van interactie, taakrelevante kennis met elkaar delen en combineren. Dit vraagt om het effectief omgaan met diversiteit in een team, om zo de kracht van verschillende teamleden optimaal te kunnen benutten. Teamdiversiteit beperkt zich niet tot geslacht, religieuze, etnische en raciale achtergronden, maar heeft ook betrekking op de verschillende generaties, aanwezig op de werkvloer.

De impact van generatieverschillen op leren en samenwerken

Uit ervaring merken we dat verschillende generaties op een andere manier aankijken tegen zorg, ondersteuning en activering. Juist een combinatie van de verschillende perspectieven vanuit verschillende generaties kan daarom leiden tot een groter oplossend vermogen voor de vraagstukken die spelen in het sociaal domein. Zo blijken generatie Y en Z vaak minder beïnvloed door een besef van hiërarchie waardoor zij zichzelf gemakkelijker op gelijke voet zetten met zijn of haar cliënt. Generatie X daarentegen staat bekend zeer goed in staat te zijn om te roeien met de riemen die zij hebben, omdat zij vanuit hun tijd van opgroeien nooit gewend zijn geweest dat mogelijkheden en kansen in ongelimiteerde mate beschikbaar zijn. Dit helpt hen vandaag de dag met een hands on mentaliteit, om er het beste van te maken in een onzekere en veranderende omgeving.

Iedere generatie levert een unieke bijdrage

Maar effectief samenwerken en leren in een team met verschillende generaties, hoe doe je dat? Om inzicht te krijgen in de impact van generatieverschillen op teamleren, deed ik onderzoek naar de perceptie van verschillende generaties op samenwerken, feedback en het genereren van nieuwe ideeën. In dialoog met teams in verschillende organisaties leerde ik meer over generaties als specifieke tijdskarakters met eigen opvattingen, waarden en overtuigingen.

De resultaten van mijn onderzoek laten zien hoe verschillende generaties, door de tijd waarin zij opgroeiden, diverse kwaliteiten en valkuilen bezitten op het gebied van teamleren. Het laat ook zien dat niet één generatie het complete antwoord heeft op maatschappelijke vraagstukken, maar dat alle generaties hier een unieke bijdrage aan kunnen leveren. Kortom, organisaties leren en presteren beter als de vier aanwezige generaties elkaar leren verstaan en van elkaars kwaliteiten gebruik weten te maken. Zo kan de diversiteit aan generaties in een team worden ingezet als iets waardevols, wat kan helpen om complexe problemen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Juist in de samenwerking tussen generaties schuilt op die manier een bron van creatieve oplossingen en maatwerk.

Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal

Het antwoord op hoe je effectief omspringt met de verschillen in het team, ligt vervolgens niet in het aanmeten van pasklare typeringen of hokjes. Om echt constructief handen en voeten te geven aan generatiediversiteit binnen teams is het belangrijk dat je investeert in het begrijpen van elkaars achtergrond, om op die manier een gemeenschappelijke taal te kunnen ontwikkelen. Het creëren van bewustzijn over hoe de tijd jou en jouw mede-teamleden gevormd heeft en over hoe dit doorwerkt in hoe je vandaag de dag aankijkt tegen maatschappelijke vraagstukken, is hiervoor cruciaal.

Wil je meer weten over het werken met verschillende generaties in organisaties? Lees er meer over op onze pagina werken met generaties. Of klik hier voor het white paper dat ik schreef over de impact van generatieverschillen op team leren. Lees ook: Oproep aan gemeenten: haal alles uit het cliëntervaringsonderzoek

Loes Sluiters

Loes Sluiters

Adviseur

Als adviseur help ik publieke organisaties met vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling, -verandering en -inrichting. Dit doe ik met een onderzoekende blik en een positief kritische houding. Ik reflecteer op wat ik zie gebeuren en weet patronen en dynamieken in organisaties goed te duiden.

06-28458484

Meer