Leren in sociale wijkteams: het belang van een solide basis en een heldere richting

In meer dan 300 Nederlandse gemeenten zijn sociale wijkteams opgericht als eerste aanspreekpunt in de wijk voor zorg, ondersteuning en activering. Doel: van zorgen voor naar zorgen dat. Deze transformatie in het sociaal domein vraagt van de wijkteamprofessionals dat zij andere competenties, overtuigingen en gedrag ontwikkelen. Dit maakt dat leren in veel wijkteams als kernwaarde wordt benoemd. Maar hoe doe je dat, effectief leren als team, in een context waarin alles aan verandering onderhevig is?

Door gesprekken met wijkteamprofessionals, teamleiders en experts heb ik onderzocht onder welke condities de wijkteams in deze tijden van transformatie het meest effectief kunnen leren. Twee ingrediënten blijken essentieel te zijn. Effectief teamleren begint bij een solide basis om op voort te bouwen. Daarnaast is een heldere richting noodzakelijk. In de praktijk blijkt dat deze essentiële – en op het oog ‘basale’ – ingrediënten nog niet gerealiseerd zijn, omdat er onvoldoende tijd en energie in wordt geïnvesteerd en/of het belang wordt onderschat. Een gemiste kans als wij écht op een andere manier willen gaan werken!

Download het artikel

Solide basis

Een solide basis is het eerste ingrediënt voor effectief teamleren in tijden van transformatie. Een solide basis gaat kort gezegd over veiligheid en duidelijkheid als basis om op voort te bouwen. Veiligheid gaat over het gevoel van de professional dat hij of zij fouten mag maken en dat de professional zich veilig genoeg voelt om ideeën, twijfels en meningen te uiten. Dit blijkt extra belangrijk te zijn in tijden van transformatie. Niet alleen de transformerende context zorgt ervoor dat een solide basis van essentieel belang is; dit heeft ook te maken met de manier waarop de wijkteams veelal zijn ingericht. De professionals die de wijkteams bemensen werken doorgaans op het grensvlak tussen het wijkteam en hun moederorganisatie (doorgaans zorg- en welzijnsorganisaties). Dit brengt onzekerheden met zich mee: van welke organisatie ben ik nu? Waar ligt mijn loyaliteit? Wanneer doe ik het goed en wie beoordeelt dat? Professionals geven aan dat deze onzekerheden ervoor zorgen dat zij extra behoefte hebben aan duidelijke richtlijnen en kaders.

Heldere richting

Het tweede ingrediënt voor teamleren in tijden van transformatie is een heldere richting. Een heldere richting betekent dat de professionals goed begrip hebben van de bedoeling van de veranderingen in het sociaal domein en de gewenste uitkomsten. Ofwel, wat houden de transitie en de transformatie in? In welke richting moeten de wijkteams zich voortbewegen? Wat wordt er van de wijkteams verwacht op de korte en op de lange termijn? En, welke bijdragen kunnen de wijkteams leveren in het transformatieproces? Condities op verschillende niveaus (individueel-, team- en organisatie en systeemniveau) moeten tegelijkertijd en in afstemming met elkaar worden gemanaged om deze heldere, eenduidige richting te creëren en over te kunnen dragen.

Onderzoeksartikel

Voor een uitgebreider verslag van mijn onderzoeksresultaten verwijs ik u graag door naar het onderzoeksartikel ‘Teamleren in sociale wijkteams’, dat u hieronder kunt downloaden. Hierin ga ik dieper in op de factoren die invloed hebben op het effectief leren in wijkteams. Het onderzoek laat zien dat teamleren niet vanzelf gebeurt; verschillende factoren moeten actief worden gemanaged. Vorig jaar was voor veel gemeenten het jaar van de op- en inrichting van de wijkteams en het op orde krijgen van randvoorwaarden. De basis van de teams lijkt nu te staan; dit jaar zal in het teken moeten staan van de (door)ontwikkeling van de wijkteams. En dan kan aandacht voor (team)leren zeker niet ontbreken!

Meer weten?

Als u interesse heeft in een nadere toelichting of andere vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen via lsl@tg.nl of 06 – 28 45 84 84.

Download het artikel

Twynstra Gudde heeft diverse producten ontwikkeld voor het professionaliseren van sociale wijkteams. Eén van de producten die het leren in sociale wijkteams bevorderd is ‘Verticaal maatwerk leren’.

Loes Sluiters

Loes Sluiters

Adviseur

Als adviseur help ik publieke organisaties met vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling, -verandering en -inrichting. Dit doe ik met een onderzoekende blik en een positief kritische houding. Ik reflecteer op wat ik zie gebeuren en weet patronen en dynamieken in organisaties goed te duiden.

06-28458484

Meer