Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet op maat

Is uw gemeente al bezig met de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet voor komend jaar? Dan vraagt u zich wellicht af wat de resultaten van de afgelopen jaren nu eigenlijk hebben opgeleverd. Heeft uw gemeente de resultaten van de vragenlijsten kunnen vertalen naar concrete (verbeter)acties? Twynstra Gudde helpt u de aanvullende en achterliggende verhalen van cliënten boven tafel te krijgen. Voor een betere kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet. 

Cliëntervaringsreis

Als gemeente bent u verantwoordelijk voor de toegang tot hulp en ondersteuning. Dat staat dan ook centraal in de vragenlijst van het cliëntervaringsonderzoek. Maar wat zegt het dat ‘70% van de respondenten tevreden is over het keukentafelgesprek’? Is de overige 30% dan niet tevreden doordat ze zich niet gehoord voelden? Voldeed de uitkomst van het gesprek niet aan de gewenste hoeveelheid hulp? Of moesten mensen te lang wachten op het gesprek? Vaak is er meer nodig om de cijfers echt te begrijpen en er acties aan te verbinden. Voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo kunt u de verplichte vragenlijst optimaal combineren met verdiepend onderzoek via een cliëntervaringsreis. Hierin staat de beleving van de cliënt centraal.

Optimale inrichting toegangsproces

Via een cliëntervaringsreis brengt u het toegangsproces in kaart. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. In gesprek met de cliënt doorlopen we het proces vanaf het eerste contact tot aan de toekenning van de ondersteuning. Hoe de cliënt het proces heeft ervaren, is daarin leidend. Zo brengen we de belangrijkste momenten in het toegangsproces in kaart: de momenten die een verschil maken voor de beleving van de cliënt. Vervolgens kijken we waar voor deze momenten verbeteringen te behalen zijn. Daarmee kunt het toegangsproces optimaal inrichten.

Thema-groepsgesprekken

Waar in de cliëntervaringsreis wordt ingezoomd op de verhalen rondom het toegangsproces, kunt u met groepsgesprekken ingaan op de ervaringen van diverse doelgroepen rondom specifieke thema’s. Zo leert de praktijk dat jongeren die hulp ontvangen vanuit de Jeugdwet na hun 18e verjaardag vaak tussen wal en schip vallen. Hoe biedt u deze jong-volwassenen toch de juiste ondersteuning? Een uitdaging, want de ondersteuning voor jongeren en volwassenen valt onder verschillende wettelijke regelingen, de Jeugdwet en Wmo. Door met jongeren in gesprek te gaan over hun ervaringen bij deze overgang, kunt u als gemeente beter inspelen op hun behoeften. Voor de Jeugdwet is er overigens geen verplichte vragenlijst. U kunt het onderzoek daardoor helemaal naar eigen inzicht invullen.

Ervaringen uit de praktijk

Voor verschillende gemeenten voeren wij groepsgesprekken met cliënten die hulp en ondersteuning ontvangen vanuit de Wmo en de Participatiewet. We praten met inwoners over hun ervaringen met het eerste contact met de gemeente, het keukentafelgesprek en de aangeboden ondersteuning. We blikken terug op de momenten die voor de cliënt belangrijk zijn. En we gaan samen op zoek naar verbetervoorstellen. Inwoners vinden het leuk en belangrijk om te praten over hun ervaringen. Zo kwamen we bijvoorbeeld te weten dat een schoon huis prettig is, maar dat een gezellig praatje met de huishoudelijke hulp bij de koffie nog veel belangrijker is. En daar kan de betrokken gemeente zijn voordeel mee doen.

Meer informatie

Bent u nieuwsgierig of enthousiast geworden van ons verhaal en wilt u hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Loes Sluiters, via lsl@tg.nl of 06 – 28 45 84 84.

Lees ook de case: Beter ondersteuningsaanbod dankzij verdiepend cliëntervaringsonderzoek Wmo 
Lees ook het blog: Leren van de zorgervaring van uw inwoners? Dat kan echt!
Lees ook het blog: Oproep aan gemeenten: haal alles uit het cliëntervaringsonderzoek

Loes Sluiters

Loes Sluiters

Adviseur

Als adviseur help ik publieke organisaties met vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling, -verandering en -inrichting. Dit doe ik met een onderzoekende blik en een positief kritische houding. Ik reflecteer op wat ik zie gebeuren en weet patronen en dynamieken in organisaties goed te duiden.

06-28458484

Meer