Game ‘Doorbreek de Cirkel van Ellende’

In het sociaal domein moet veel geregeld worden terwijl de kaders nog niet helder zijn. Hierdoor kan veel misgaan. Dat zet de verhouding tussen Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouder en tussen het College en het ambtelijk apparaat op scherp. Er is geen vertrouwen. Door het spelen van de game ‘Doorbreek de Cirkel van Ellende’ krijgt u inzicht in eigen én andermans gedrag. Het biedt gemeenschappelijke taal om met elkaar aan de slag te gaan om zo de Cirkel van Ellende te doorbreken.

Productieve verhouding

Het wantrouwen is al snel geboren en lastig weg te nemen. Gezien de grote belangen die het sociaal domein behelzen is er alle reden om de sensitiviteit die het sociaal domein van de gemeente vraagt te vertalen in een productieve verhouding tussen Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders. Dat doen we door het spelen van de game ‘Doorbreek de Cirkel van Ellende’.

Circkel van Ellende

Gemeenschappelijke taal

In de game ‘Doorbeek de Cirkel van Ellende’ maken we het patroon van de Cirkel van Ellende zichtbaar en voelbaar, en openen we voor raadsleden,wethouders en ambtenaren de mogelijkheid om dat te doorbreken. Hierbij komen vragen aan bod als: wat gebeurt er? Wat maakt dat we elkaar niet vertrouwen? Hoe denken we over de andere partij? Hoe doorbreken we deze patronen?. De game kan gespeeld worden in verschillende combinaties van doelgroepen.

Het spelen van de game levert inzichten op in eigen en andermans gedrag, maar het geeft u ook plezier en een gedeelde positieve ervaring. Het biedt gemeenschappelijke taal om in de komende periode met elkaar aan de slag te gaan over de manier waarop de Gemeenteraad en College intern, maar ook naar buiten toe werkt. U leert hoe u de Cirkel kunt doorbreken.

Open course

We spelen de game in een open setting met verschillende geïnteresseerden die te maken hebben met de Cirkel van Ellende: wethouders, burgemeesters, griffiers, gemeenteraadsleden, gemeentesecretarissen en beleidsadviseurs.

Ervaringen van deelnemers

“De inzichten door dit spel bieden een basis voor betere samenwerking tussen de verschillende politieke en ambtelijke geledingen”

– Raadslid

“Het jezelf verplaatsen in de huid van een andere betrokkene in de politieke werkelijkheid werd als zeer leerzaam en waardevol ervaren. Er was sprake van veel ‘eye-openers’: men werd zich bewust van andere perspectieven, belangen, gevoelens e.d. Een onverwacht bijproduct was het inzicht in de onvermoede acteertalenten bij de deelnemers…”

– Griffier gemeente Leeuwarden

Tijdsinvestering

Het spelen van de game ‘Doorbreek de Cirkel van Ellende’duurt een dagdeel, van 4 uur. De game wordt gespeeld bij Twynstra Gudde, Stationsplein 1 in Amersfoort

Jeroen den Uyl

Jeroen den Uyl

Partner

Allianties voor maatschappelijke vraagstukken. Maatschappelijke vragen zijn vaak van de overheid, en soms van andere organisaties. Duidelijker wordt steeds meer dat zij dat niet alleen kunnen. Ik help maatschappelijke vraagstukken op te lossen door allianties te slaan. Ik laat het (onvermoede) netwerk van de organisaties wérken. Dat netwerk is een belangrijke succesfactor. Ik breng graag organisaties samen en laat hen samen werken zodat maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt.

033 - 467 77 80
Meer