QuickScan Zelfsturing – Zelfsturende teams, bent u goed bezig?

Gemeenten en zorginstellingen kiezen steeds vaker voor zelfsturende teams, zowel binnen de organisatie als in de wijk en daarmee tussen organisaties. Deze organisatievorm moet leiden tot meer regie bij de medewerkers, grotere cliënt- of patiëntgerichtheid en betere afstemming tussen samenwerkingspartners. In sommige gevallen werkt dit inderdaad zo, terwijl in andere gevallen (wijk)teams ‘vastlopen’ en organisaties ‘teruggrijpen’ naar het oude en bekende. De oorzaken hiervoor zijn doorgaans moeilijk aan te wijzen, waardoor het ook moeilijk is om deze te doorbreken. Om deze wel te kunnen achterhalen hebben wij de QuickScan Zelfsturing ontwikkeld.

Hoe draagt zelfsturing bij aan het doel dat u en uw samenwerkingspartners ermee willen bereiken? Zijn de juiste randvoorwaarden en condities gecreëerd om zelfsturing te laten werken binnen uw organisatie of in de wijk? Hoe verloopt de overgang en op welke manier krijgt u grip op de resultaten? Hoe werken uw (wijk)teams in hun nieuwe rollen en hoe kunnen hun prestaties (nog) verder verbeterd worden? Wij helpen u graag om hierin inzicht te krijgen met behulp van de QuickScan Zelfsturing, we onderzoeken samen de oorzaken.

Wat is de QuickScan Zelfsturing?

De QuickScan is een instrument dat u in een relatief kort tijdsbestek inzicht geeft in hoe de ontwikkeling naar zelfsturing verloopt. Zijn de doelstellingen van zelfsturing duidelijk en brengt het de resultaten die u en uw partners ermee willen bereiken? Wat werkt naar verwachting en welke factoren werken (nu nog) belemmerend? Op welke wijze kan het zelfsturend vermogen van uw (wijk)teams verder worden vergroot? Hierbij wordt onder meer ingegaan op de volgende onderdelen:

  • Kaders voor zelfsturing
  • De rol van sturingsinformatie
  • De taakvolwassenheid en lerend vermogen van de (wijk)teams
  • De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • De inrichting van de ondersteunende diensten en de koppeling met het primair proces.

Hoe werkt deze QuickScan?

De QuickScan gaat uit van uit vier concrete stappen die doorlopen kunnen worden binnen een tijdsbestek van zes weken:

  1. Om te beginnen houden we een startgesprek met u en voeren we een documentanalyse uit om de opdracht en de context scherp te krijgen.
  2. Vervolgens voeren we zes groepsgesprekken van een uur met circa 50 deelnemers vanuit alle lagen van uw organisatie of van een groter samenwerkingsverband met meerdere organisaties. Met hen gaan we in op de belangrijkste succescriteria en randvoorwaarden voor zelfsturing. Deze gesprekken geven ons input over de stand van zaken, maar zorgen ook voor draagvlak vanuit de betrokkenen.
  3. Hierna organiseren wij een workshop waarbij we samen met u en enkele sleutelfiguren binnen uw organisatie of het samenwerkingsverband reflecteren op de bevindingen. Zo komen we tot een ‘foto’ van de ontwikkelingsfase van zelfsturing, met aandacht voor behaalde successen en ervaren knelpunten.
  4. Ten slotte leveren wij een beknopt adviesdocument in presentatievorm waarin we ingaan op de conclusies en de aandachtspunten voor de doorontwikkeling van zelfsturing binnen uw organisatie of het groter samenwerkingsverband.

QuickScan Zelfsturing, iets voor u?

De QuickScan Zelfsturing is geschikt voor organisaties en samenwerkingsverbanden die zelfsturing op de rit proberen te krijgen of de kracht ervan beter willen benutten. Maar ook wanneer u zelfsturing al succesvol geïmplementeerd heeft, kan de QuickScan inzicht bieden in hoe de prestaties van uw (wijk) teams verder geoptimaliseerd kunnen worden. We bieden dit traject aan voor € 9.500,- exclusief btw. Het gehele traject neemt c.a. zes weken in beslag. Spreekt dit u aan? Neem dan rechtstreeks contact met ons op of vul onderstaand formulier in.

Amir Sharafkhani

Amir Sharafkhani

Ik help zorginstellingen bij het beter organiseren van hun teams en afdelingen. Dit doe ik als projectleider of procesbegeleider, bij zowel ontwerp als implementatie. Ik ben ervaren in thema’s als zelfsturing/zelforganisatie, kwaliteitsmanagement en veranderkunde. Opdrachtgevers beschrijven mij als iemand die goed luistert en snel tot de essentie komt, gestructureerd te werk gaat en anderen weet mee te krijgen.

06-47157295

Meer